WQHS-DT – Wikipedia

Bài viết này là về đài truyền hình hiện có ở Cleveland, Ohio. Đối với người cư ngụ trước đây của kênh...
Read More »

Plokta – Wikipedia

Plokta là một fanzine khoa học viễn tưởng của Anh, xuất bản lần đầu tiên vào năm 1996, đã giành được hai...
Read More »

Ngu ngốc – Wikipedia

Bài viết này là về nhân vật Disney. Đối với lập trường bàn chân, xem Footedness. Goofy là một nhân vật hoạt...
Read More »