User Tools

Site Tools


0272802583-002583saint-jeoire

Saint-Jeoire

Saint-Jeoire2.jpg Le château de Beauregard, qui domine la ville.
Saint-Jeoire trên bản đồ Pháp
Saint-Jeoire

Saint-Jeoire

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Auvergne-Rhône-Alpes Tỉnh Haute-Savoie Quận Bonneville|Bonneville Tổng Saint-Jeoire (chef-lieu) Xã (thị) trưởng Gilles Perret
(2008–2014) Thống kê Độ cao 498–1.863 m (1.634–6.112 ft) Diện tích đất1 22,75 km2 (8,78 sq mi) Nhân khẩu2 3.177  (2006)  - Mật độ 140 /km2 (360 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 74241/ 74490 Website www.saint-jeoire.fr 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0272802583-002583saint-jeoire.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)