User Tools

Site Tools


0271802699-002699seichebri-res

Seichebrières

Seichebrières trên bản đồ Pháp
Seichebrières

Seichebrières

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Centre-Val de Loire Tỉnh Loiret Quận Orléans Tổng Châteauneuf-sur-Loire Xã (thị) trưởng Philippe Vacher
(2001–2008) Thống kê Độ cao 120–168 m (394–551 ft) Diện tích đất1 14,84 km2 (5,73 sq mi) Nhân khẩu2 170  (2006)  - Mật độ 11 /km2 (28 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 45305/ 45530 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0271802699-002699seichebri-res.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)