User Tools

Site Tools


0271700448-000448capdenac

Capdenac

Capdenac trên bản đồ Pháp
Capdenac

Capdenac

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Occitanie Tỉnh Lot Quận Figeac Tổng Figeac-Ouest Xã (thị) trưởng Guy Batherosse
(2008–2014) Thống kê Độ cao 155–369 m (509–1.211 ft)
(bình quân 298 m/978 ft) Diện tích đất1 10,90 km2 (4,21 sq mi) Nhân khẩu2 1.062  (2006)  - Mật độ 97 /km2 (250 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 46055/ 46100 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0271700448-000448capdenac.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)