User Tools

Site Tools


0271401907-001907marcenod

Marcenod

Marcenod trên bản đồ Pháp
Marcenod

Marcenod

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Auvergne-Rhône-Alpes Tỉnh Loire Quận Saint-Étienne Tổng Saint-Héand Xã (thị) trưởng Gilles Thizy
(2001–2008) Thống kê Độ cao 655–946 m (2.149–3.104 ft)
(bình quân 760 m/2.490 ft) Diện tích đất1 9 km2 (3,5 sq mi) Nhân khẩu2 515  (1999)  - Mật độ 57 /km2 (150 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 42133/ 42140 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0271401907-001907marcenod.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)