User Tools

Site Tools


0271300484-000484cellieu

Cellieu

Cellieu trên bản đồ Pháp
Cellieu

Cellieu

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Auvergne-Rhône-Alpes Tỉnh Loire Quận Saint-Étienne Tổng La Grand-Croix Xã (thị) trưởng Alain Vercherand
(2008–2014) Thống kê Độ cao 352–817 m (1.155–2.680 ft)
(bình quân 520 m/1.710 ft) Diện tích đất1 12,11 km2 (4,68 sq mi) Nhân khẩu2 1.513  (2006)  - Mật độ 125 /km2 (320 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 42032/ 42320 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0271300484-000484cellieu.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)