User Tools

Site Tools


0270400170-000170apoxyptilus

Apoxyptilus anthites
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Lepidoptera
Phân bộ (subordo) Ditrysia
Phân thứ bộ (infraordo) Apoditrysia
Liên họ (superfamilia) Pterophoroidea
Họ (familia) Pterophoridae
Phân họ (subfamilia) Pterophorinae
Chi (genus) Apoxyptilus
Alipanah et al., 2010
Loài (species) A. anthites
Danh pháp hai phần
Apoxyptilus anthites
(Meyrick, 1936)[1]
Danh pháp đồng nghĩa
  • Oxyptilus anthites Meyrick, 1936

Apoxyptilus là một chi bướm đêm thuộc họ Pterophoridae chỉ có một loài, Apoxyptilus anthites, có ở Kenya, Nam Phi, Tanzania và Uganda.

Sải cánh khoảng 9–11 mm.

Ấu trùng ăn chồi của loài Dombeya emarginata.

Về mặt từ nguyên thì tên gọi Apoxyptilus cho thấy chi này không có liên hệ với Oxyptilus.

  1. ^ Afro Moths
0270400170-000170apoxyptilus.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)