User Tools

Site Tools


0266901891-001891magneux-haute-rive

Magneux-Haute-Rive

Magneux-Haute-Rive trên bản đồ Pháp
Magneux-Haute-Rive

Magneux-Haute-Rive

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Auvergne-Rhône-Alpes Tỉnh Loire Quận Montbrison Tổng Montbrison Xã (thị) trưởng Jean-Paul Dumas
(2008–2014) Thống kê Độ cao 334–389 m (1.096–1.276 ft)
(bình quân 348 m/1.142 ft) Diện tích đất1 12,56 km2 (4,85 sq mi) Nhân khẩu2 304  (1999)  - Mật độ 24 /km2 (62 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 42130/ 42600 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0266901891-001891magneux-haute-rive.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)