User Tools

Site Tools


0266401651-001651labastide-villefranche

Labastide-Villefranche

Labastide-Villefranche trên bản đồ Pháp
Labastide-Villefranche

Labastide-Villefranche

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Nouvelle-Aquitaine Tỉnh Pyrénées-Atlantiques Quận Pau Tổng Salies-de-Béarn Xã (thị) trưởng Jean-Pierre Sallenave
(2008–2014) Thống kê Độ cao 21–156 m (69–512 ft)
(bình quân 25 m/82 ft) Diện tích đất1 15,27 km2 (5,90 sq mi) Nhân khẩu2 316  (2006)  - Mật độ 21 /km2 (54 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 64291/ 64270 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0266401651-001651labastide-villefranche.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)