User Tools

Site Tools


0265702664-002664sandillon

Sandillon

Huy hiệu của Sandillon Sandillon#Héraldique
Sandillon trên bản đồ Pháp
Sandillon

Sandillon

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Centre-Val de Loire Tỉnh Loiret Quận Orléans Tổng Jargeau Xã (thị) trưởng Daniel Brusseau
(2008–2014) Thống kê Độ cao 95–124 m (312–407 ft) Diện tích đất1 41,31 km2 (15,95 sq mi) Nhân khẩu2 3.578  (2006)  - Mật độ 87 /km2 (230 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 45300/ 45640 Website www.sandillon.fr 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0265702664-002664sandillon.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)