User Tools

Site Tools


0263902574-002574saint-haon-le-ch-tel

Saint-Haon-le-Châtel

Saint-Haon-le-Châtel trên bản đồ Pháp
Saint-Haon-le-Châtel

Saint-Haon-le-Châtel

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Auvergne-Rhône-Alpes Tỉnh Loire Quận Roanne Tổng Saint-Haon-le-Châtel Xã (thị) trưởng Yves Durand Thống kê Độ cao 363–463 m (1.191–1.519 ft)
(bình quân 420 m/1.380 ft) Diện tích đất1 0,8 km2 (0,31 sq mi) Nhân khẩu2 577  (2009)  - Mật độ 721 /km2 (1.870 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 42232/ 42370 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0263902574-002574saint-haon-le-ch-tel.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)