User Tools

Site Tools


0263700383-000383bully-loire

Bully

Bully trên bản đồ Pháp
Bully

Bully

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Auvergne-Rhône-Alpes Tỉnh Loire Quận Roanne Tổng Saint-Germain-Laval Xã (thị) trưởng Yves Rocle
(2008–2014) Thống kê Độ cao 281–733 m (922–2.405 ft)
(bình quân 436 m/1.430 ft) Diện tích đất1 19,03 km2 (7,35 sq mi) Nhân khẩu2 298  (1999)  - Mật độ 16 /km2 (41 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 42027/ 42260 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0263700383-000383bully-loire.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)