User Tools

Site Tools


0263100680-000680cosl-da-lube-boast

Coslédaà-Lube-Boast

Coslédaà-Lube-Boast trên bản đồ Pháp
Coslédaà-Lube-Boast

Coslédaà-Lube-Boast

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Nouvelle-Aquitaine Tỉnh Pyrénées-Atlantiques Quận Pau Tổng Lembeye Xã (thị) trưởng Jean-Claude Lagabarre
(2008–2014) Thống kê Độ cao 191–316 m (627–1.037 ft)
(bình quân 268 m/879 ft) Diện tích đất1 13,92 km2 (5,37 sq mi) Nhân khẩu2 332  (2006)  - Mật độ 24 /km2 (62 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 64194/ 64160 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0263100680-000680cosl-da-lube-boast.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)