User Tools

Site Tools


0262700467-000467castelnau-montratier

Castelnau-Montratier

Église St-Martin de Castelnau-Montratier.jpg L'Église St-Martin de Castelnau-Montratier Huy hiệu của Castelnau-Montratier
Castelnau-Montratier trên bản đồ Pháp
Castelnau-Montratier

Castelnau-Montratier

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Occitanie Tỉnh Lot Quận Cahors Tổng Castelnau-Montratier Xã (thị) trưởng Patrick Gardes
(2008–2014) Thống kê Độ cao 108–295 m (354–968 ft)
(bình quân 248 m/814 ft) Diện tích đất1 72,54 km2 (28,01 sq mi) Nhân khẩu2 1.882  (2006)  - Mật độ 26 /km2 (67 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 46063/ 46170 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0262700467-000467castelnau-montratier.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)