User Tools

Site Tools


0260800362-000362boyer-loire

Boyer

Boyer trên bản đồ Pháp
Boyer

Boyer

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Auvergne-Rhône-Alpes Tỉnh Loire Quận Roanne Tổng Charlieu Xã (thị) trưởng Yves Deveaux
(2001–2008) Thống kê Độ cao 318–449 m (1.043–1.473 ft)
(bình quân 340 m/1.120 ft) Diện tích đất1 5,18 km2 (2,00 sq mi) Nhân khẩu2 158  (1999)  - Mật độ 31 /km2 (80 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 42025/ 42460 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0260800362-000362boyer-loire.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)