User Tools

Site Tools


0259201853-001853lur

Luré

Luré trên bản đồ Pháp
Luré

Luré

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Auvergne-Rhône-Alpes Tỉnh Loire Quận Roanne Tổng Saint-Germain-Laval Xã (thị) trưởng Michel Morel
(2001–2008) Thống kê Độ cao 510–681 m (1.673–2.234 ft)
(bình quân 550 m/1.800 ft) Diện tích đất1 6,23 km2 (2,41 sq mi) Nhân khẩu2 144  (2006)  - Mật độ 23 /km2 (60 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 42125/ 42260 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0259201853-001853lur.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)