User Tools

Site Tools


0257802494-002494rozi-res-en-beauce

Rozières-en-Beauce

Rozières-en-Beauce trên bản đồ Pháp
Rozières-en-Beauce

Rozières-en-Beauce

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Centre-Val de Loire Tỉnh Loiret Quận Orléans Tổng Meung-sur-Loire Xã (thị) trưởng Antoine Chassine
(2001–2008) Thống kê Độ cao 107–124 m (351–407 ft) Diện tích đất1 9,17 km2 (3,54 sq mi) Nhân khẩu2 178  (2006)  - Mật độ 19 /km2 (49 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 45264/ 45130 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0257802494-002494rozi-res-en-beauce.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)