User Tools

Site Tools


0256503109-003109villerest

Villerest

Villerest trên bản đồ Pháp
Villerest

Villerest

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Auvergne-Rhône-Alpes Tỉnh Loire Quận Roanne Tổng Roanne-Sud Xã (thị) trưởng Paul Court
(2008–2014) Thống kê Độ cao 261–426 m (856–1.398 ft)
(bình quân 360 m/1.180 ft) Diện tích đất1 14,82 km2 (5,72 sq mi) Nhân khẩu2 4.392  (2006)  - Mật độ 296 /km2 (770 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 42332/ 42300 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0256503109-003109villerest.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)