User Tools

Site Tools


0256402493-002493rouvres-saint-jean

Rouvres-Saint-Jean

Rouvres-Saint-Jean trên bản đồ Pháp
Rouvres-Saint-Jean

Rouvres-Saint-Jean

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Centre-Val de Loire Tỉnh Loiret Quận Pithiviers Tổng Malesherbes Xã (thị) trưởng Christian Vincent
(2001–2008) Thống kê Độ cao 99–142 m (325–466 ft) Diện tích đất1 10,10 km2 (3,90 sq mi) Nhân khẩu2 229  (2006)  - Mật độ 23 /km2 (60 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 45263/ 45300 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0256402493-002493rouvres-saint-jean.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)