User Tools

Site Tools


0255601662-001662lacarry-arhan-charritte-de-haut

Lacarry-Arhan-Charritte-de-Haut

Lacarry-Arhan-Charritte-de-Haut trên bản đồ Pháp
Lacarry-Arhan-Charritte-de-Haut

Lacarry-Arhan-Charritte-de-Haut

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Nouvelle-Aquitaine Tỉnh Pyrénées-Atlantiques Quận Oloron-Sainte-Marie Tổng Tardets-Sorholus Xã (thị) trưởng Dominique Boscq
(2008–2014) Thống kê Độ cao 240–1.464 m (787–4.803 ft)
(bình quân 358 m/1.175 ft) Diện tích đất1 23,32 km2 (9,00 sq mi) Nhân khẩu2 128  (2006)  - Mật độ 5 /km2 (13 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 64298/ 64470 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0255601662-001662lacarry-arhan-charritte-de-haut.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)