User Tools

Site Tools


0255100434-000434calviac

Calviac

Calviac trên bản đồ Pháp
Calviac

Calviac

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Occitanie Tỉnh Lot Quận Figeac Tổng Sousceyrac Xã (thị) trưởng Gérard Lafage
(2008–2014) Thống kê Độ cao 515–691 m (1.690–2.267 ft)
(bình quân 600 m/2.000 ft) Diện tích đất1 26,49 km2 (10,23 sq mi) Nhân khẩu2 202  (1999)  - Mật độ 8 /km2 (21 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 46048/ 46190 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0255100434-000434calviac.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)