User Tools

Site Tools


0254802564-002564saint-georges-de-baroille

Saint-Georges-de-Baroille

Saint-Georges-de-Baroille trên bản đồ Pháp
Saint-Georges-de-Baroille

Saint-Georges-de-Baroille

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Auvergne-Rhône-Alpes Tỉnh Loire Quận Roanne Tổng Saint-Germain-Laval Xã (thị) trưởng Daniel Burelier
(2001–2008) Thống kê Độ cao 304–416 m (997–1.365 ft)
(bình quân 390 m/1.280 ft) Diện tích đất1 15,24 km2 (5,88 sq mi) Nhân khẩu2 281  (1999)  - Mật độ 18 /km2 (47 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 42226/ 42510 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0254802564-002564saint-georges-de-baroille.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)