User Tools

Site Tools


0254502540-002540saint-blaise-haute-savoie

Saint-Blaise

Saint-Blaise trên bản đồ Pháp
Saint-Blaise

Saint-Blaise

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Auvergne-Rhône-Alpes Tỉnh Haute-Savoie Quận Saint-Julien-en-Genevois Tổng Canton of Cruseilles Xã (thị) trưởng Christine Megevand
(2008–2014) Thống kê Độ cao 760–1.188 m (2.493–3.898 ft) Diện tích đất1 2,55 km2 (0,98 sq mi) Nhân khẩu2 198  (1999)  - Mật độ 78 /km2 (200 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 74228/ 74350 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0254502540-002540saint-blaise-haute-savoie.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)