User Tools

Site Tools


0253600435-000435calvignac

Calvignac

Huy hiệu của Calvignac
Calvignac trên bản đồ Pháp
Calvignac

Calvignac

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Occitanie Tỉnh Lot Quận Cahors Tổng Limogne-en-Quercy Xã (thị) trưởng Sylvie Gary
(2008–2014) Thống kê Độ cao 130–351 m (427–1.152 ft)
(bình quân 144 m/472 ft) Diện tích đất1 17,89 km2 (6,91 sq mi) Nhân khẩu2 192  (1999)  - Mật độ 11 /km2 (28 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 46049/ 46160 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0253600435-000435calvignac.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)