User Tools

Site Tools


0253502443-002443rebr-chien

Rebréchien

Rebréchien trên bản đồ Pháp
Rebréchien

Rebréchien

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Centre-Val de Loire Tỉnh Loiret Quận Orléans Tổng Neuville-aux-Bois Xã (thị) trưởng Alain Dardonville
(2008–2014) Thống kê Diện tích đất1 19,19 km2 (7,41 sq mi) Nhân khẩu2 1.338  (2006)  - Mật độ 70 /km2 (180 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 45261/ 45470 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0253502443-002443rebr-chien.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)