User Tools

Site Tools


0253403094-003094villars-loire

Villars

Villars trên bản đồ Pháp
Villars

Villars

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Auvergne-Rhône-Alpes Tỉnh Loire Quận Saint-Étienne Tổng Saint-Étienne-Nord-Ouest-1 Xã (thị) trưởng M. Paul Celle
(2008–2014) Thống kê Độ cao 428–600 m (1.404–1.969 ft)
(bình quân 480 m/1.570 ft) Diện tích đất1 5,72 km2 (2,21 sq mi) Nhân khẩu2 8.686  (2006)  - Mật độ 1.519 /km2 (3.930 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 42330/ 42390 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0253403094-003094villars-loire.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)