User Tools

Site Tools


0253302563-002563saint-genest-malifaux

Saint-Genest-Malifaux

Saint-Genest-Malifaux trên bản đồ Pháp
Saint-Genest-Malifaux

Saint-Genest-Malifaux

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Auvergne-Rhône-Alpes Tỉnh Loire Quận Saint-Étienne Tổng Saint-Genest-Malifaux Xã (thị) trưởng Daniel Mandon
(2001–2008) Thống kê Độ cao 680–1.292 m (2.231–4.239 ft)
(bình quân 960 m/3.150 ft) Diện tích đất1 47,08 km2 (18,18 sq mi) Nhân khẩu2 3.298  (2007)  - Mật độ 70 /km2 (180 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 42224/ 42660 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0253302563-002563saint-genest-malifaux.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)