User Tools

Site Tools


0253201588-001588l-rigneux

Lérigneux

Lérigneux trên bản đồ Pháp
Lérigneux

Lérigneux

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Auvergne-Rhône-Alpes Tỉnh Loire Quận Montbrison Tổng Montbrison Xã (thị) trưởng André Barou
(2001–2008) Thống kê Độ cao 827–1.344 m (2.713–4.409 ft)
(bình quân 933 m/3.061 ft) Diện tích đất1 9,76 km2 (3,77 sq mi) Nhân khẩu2 126  (1999)  - Mật độ 13 /km2 (34 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 42121/ 42600 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0253201588-001588l-rigneux.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)