User Tools

Site Tools


0251201596-001596la-balme-de-sillingy

La Balme de Sillingy

La Balme de Sillingy trên bản đồ Pháp
La Balme de Sillingy

La Balme de Sillingy

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Auvergne-Rhône-Alpes Tỉnh Haute-Savoie Quận arrondissement d'Annecy Tổng Canton of Annecy-Nord-Ouest Xã (thị) trưởng François Daviet
(2008–2014) Thống kê Độ cao 470–590 m (1.540–1.940 ft) Diện tích đất1 1 km2 (0,39 sq mi) Nhân khẩu2 3.857  (1999)  - Mật độ 3.857 /km2 (9.990 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 74026/ 74330 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0251201596-001596la-balme-de-sillingy.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)