User Tools

Site Tools


0250701703-001703lauz-s

Lauzès

Lauzès trên bản đồ Pháp
Lauzès

Lauzès

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Occitanie Tỉnh Lot Quận Cahors Tổng Lauzès
(chef-lieu) Xã (thị) trưởng Alain Serres
(2001–2008) Thống kê Độ cao 197–394 m (646–1.293 ft)
(bình quân 300 m/980 ft) Diện tích đất1 6,39 km2 (2,47 sq mi) Nhân khẩu2 142  (1999)  - Mật độ 22 /km2 (57 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 46162/ 46360 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0250701703-001703lauz-s.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)