User Tools

Site Tools


0250502429-002429quiers-sur-b-zonde

Quiers-sur-Bézonde

Huy hiệu của Quiers-sur-Bézonde Quiers-sur-Bézonde#Héraldique
Quiers-sur-Bézonde trên bản đồ Pháp
Quiers-sur-Bézonde

Quiers-sur-Bézonde

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Centre-Val de Loire Tỉnh Loiret Quận Montargis Tổng Bellegarde Xã (thị) trưởng Éric Petat
(2008–2014) Thống kê Độ cao 104–135 m (341–443 ft) Diện tích đất1 16,61 km2 (6,41 sq mi) Nhân khẩu2 1.122  (2006)  - Mật độ 68 /km2 (180 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 45259/ 45270 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0250502429-002429quiers-sur-b-zonde.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)