User Tools

Site Tools


0250400438-000438cambes-lot

Cambes

Cambes trên bản đồ Pháp
Cambes

Cambes

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Occitanie Tỉnh Lot Quận Arrondissement of Figeac Tổng Canton of Livernon Xã (thị) trưởng Fernand Vidal
(2001–2008) Thống kê Độ cao 236–365 m (774–1.198 ft)
(bình quân 320 m/1.050 ft) Diện tích đất1 6,57 km2 (2,54 sq mi) Nhân khẩu2 286  (1999)  - Mật độ 44 /km2 (110 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 46051/ 46100 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0250400438-000438cambes-lot.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)