User Tools

Site Tools


0250303077-003077verri-res-en-forez

Verrières-en-Forez

Verrières-en-Forez trên bản đồ Pháp
Verrières-en-Forez

Verrières-en-Forez

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Auvergne-Rhône-Alpes Tỉnh Loire Quận Montbrison Tổng Montbrison Xã (thị) trưởng Michelle Granet
(2008–2014) Thống kê Độ cao 540–1.272 m (1.772–4.173 ft)
(bình quân 825 m/2.707 ft) Diện tích đất1 21,17 km2 (8,17 sq mi) Nhân khẩu2 540  (1999)  - Mật độ 26 /km2 (67 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 42328/ 42600 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0250303077-003077verri-res-en-forez.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)