User Tools

Site Tools


0249800044-000044-vian-les-bains

Évian-les-Bains

HôtelRoyal1.JPG
Évian-les-Bains trên bản đồ Pháp
Évian-les-Bains

Évian-les-Bains

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Auvergne-Rhône-Alpes Tỉnh Haute-Savoie Quận Thonon-les-Bains Tổng Évian-les-Bains Xã (thị) trưởng Marc Francina
(2001–2014) Thống kê Độ cao 372–739 m (1.220–2.425 ft) Diện tích đất1 4,3 km2 (1,7 sq mi) Nhân khẩu2 8.064  (2006)  - Mật độ 1.875 /km2 (4.860 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 74119/ 74500 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0249800044-000044-vian-les-bains.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)