User Tools

Site Tools


0249002365-002365pressigny-les-pins

Pressigny-les-Pins

Chateat.jpg Le château de la Valette (hiver 1983-1984)
Pressigny-les-Pins trên bản đồ Pháp
Pressigny-les-Pins

Pressigny-les-Pins

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Centre-Val de Loire Tỉnh Loiret Quận Montargis Tổng Châtillon-Coligny Xã (thị) trưởng Brieuc Nicolas
(2008–2014) Thống kê Độ cao 106–125 m (348–410 ft) Diện tích đất1 11,90 km2 (4,59 sq mi) Nhân khẩu2 412  (2006)  - Mật độ 35 /km2 (91 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 45257/ 45290 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0249002365-002365pressigny-les-pins.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)