User Tools

Site Tools


0248601623-001623la-roche-sur-foron

La Roche-sur-Foron

La-foche-sur-foron.jpg Vue de l'entrée principale de La Roche-sur-Foron Huy hiệu của La Roche-sur-Foron
La Roche-sur-Foron trên bản đồ Pháp
La Roche-sur-Foron

La Roche-sur-Foron

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Auvergne-Rhône-Alpes Tỉnh Haute-Savoie Quận Bonneville|Bonneville Tổng La Roche-sur-Foron Xã (thị) trưởng Michel Thabuis
(2008–2014) Thống kê Độ cao 500–1.896 m (1.640–6.220 ft) Diện tích đất1 17,94 km2 (6,93 sq mi) Nhân khẩu2 11.000  (2006)  - Mật độ 613 /km2 (1.590 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 74224/ 74800 Website Larochesurforon.fr 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0248601623-001623la-roche-sur-foron.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)