User Tools

Site Tools


0247403029-003029v-ranne

Véranne

Véranne.jpg
Véranne trên bản đồ Pháp
Véranne

Véranne

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Auvergne-Rhône-Alpes Tỉnh Loire Quận Saint-Étienne Tổng Pélussin Xã (thị) trưởng Hubert Dumas Thống kê Độ cao 417–1.390 m (1.368–4.560 ft)
(bình quân 580 m/1.900 ft) Diện tích đất1 15,96 km2 (6,16 sq mi) Nhân khẩu2 582  (1999)  - Mật độ 36 /km2 (93 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 42326/ 42520 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0247403029-003029v-ranne.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)