User Tools

Site Tools


0247101707-001707lavieu

Lavieu

Lavieu trên bản đồ Pháp
Lavieu

Lavieu

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Auvergne-Rhône-Alpes Tỉnh Loire Quận Montbrison Tổng Saint-Jean-Soleymieux Xã (thị) trưởng Gabriel Diard
(2001–2008) Thống kê Độ cao 496–771 m (1.627–2.530 ft)
(bình quân 720 m/2.360 ft) Diện tích đất1 4,45 km2 (1,72 sq mi) Nhân khẩu2 77  (1999)  - Mật độ 17 /km2 (44 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 42117/ 42560 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0247101707-001707lavieu.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)