User Tools

Site Tools


0245703068-003068vendranges

Vendranges

Vendranges trên bản đồ Pháp
Vendranges

Vendranges

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Auvergne-Rhône-Alpes Tỉnh Loire Quận Roanne Tổng Saint-Symphorien-de-Lay Xã (thị) trưởng Jean Deloire Thống kê Độ cao 305–562 m (1.001–1.844 ft)
(bình quân 490 m/1.610 ft) Diện tích đất1 11,14 km2 (4,30 sq mi) Nhân khẩu2 237  (1999)  - Mật độ 21 /km2 (54 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 42325/ 42590 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0245703068-003068vendranges.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)