User Tools

Site Tools


0245602650-002650sainte-foy-saint-sulpice

Sainte-Foy-Saint-Sulpice

Sainte-Foy-Saint-Sulpice trên bản đồ Pháp
Sainte-Foy-Saint-Sulpice

Sainte-Foy-Saint-Sulpice

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Auvergne-Rhône-Alpes Tỉnh Loire Quận Montbrison Tổng Boën Xã (thị) trưởng Jean-Luc Souzy Thống kê Độ cao 327–401 m (1.073–1.316 ft)
(bình quân 390 m/1.280 ft) Diện tích đất1 29,12 km2 (11,24 sq mi) Nhân khẩu2 354  (1999)  - Mật độ 12 /km2 (31 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 42221/ 42110 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0245602650-002650sainte-foy-saint-sulpice.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)