User Tools

Site Tools


0245300312-000312belleroche

Belleroche

Belleroche trên bản đồ Pháp
Belleroche

Belleroche

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Auvergne-Rhône-Alpes Tỉnh Loire Quận Roanne Tổng Belmont-de-la-Loire Xã (thị) trưởng René Desbat
(2008–2014) Thống kê Độ cao 473–881 m (1.552–2.890 ft)
(bình quân 650 m/2.130 ft) Diện tích đất1 13,93 km2 (5,38 sq mi) Nhân khẩu2 211  (1999)  - Mật độ 15 /km2 (39 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 42014/ 42670 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0245300312-000312belleroche.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)