User Tools

Site Tools


0244901006-001006frayssinet

Frayssinet

Frayssinet trên bản đồ Pháp
Frayssinet

Frayssinet

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Occitanie Tỉnh Lot Quận Arrondissement of Gourdon Tổng Canton of Saint-Germain-du-Bel-Air Xã (thị) trưởng Patrick Lugan
(2001–2008) Thống kê Độ cao 221–413 m (725–1.355 ft)
(bình quân 347 m/1.138 ft) Diện tích đất1 16,83 km2 (6,50 sq mi) Nhân khẩu2 279  (1999)  - Mật độ 17 /km2 (44 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 46113/ 46310 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0244901006-001006frayssinet.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)