User Tools

Site Tools


0244501705-001705lavercanti-re

Lavercantière

Lavercantière trên bản đồ Pháp
Lavercantière

Lavercantière

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Occitanie Tỉnh Lot Quận Arrondissement of Gourdon Tổng Canton of Salviac Xã (thị) trưởng Gilles Vilard
(1983–2008) Thống kê Độ cao 192–355 m (630–1.165 ft)
(bình quân 362 m/1.188 ft) Diện tích đất1 14,99 km2 (5,79 sq mi) Nhân khẩu2 252  (2006)  - Mật độ 17 /km2 (44 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 46164/ 46340 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0244501705-001705lavercanti-re.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)