User Tools

Site Tools


0244202335-002335poilly-lez-gien

Poilly-lez-Gien

Poilly-lez-Gien trên bản đồ Pháp
Poilly-lez-Gien

Poilly-lez-Gien

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Centre-Val de Loire Tỉnh Loiret Quận Montargis Tổng Gien Xã (thị) trưởng Jean Rivier Thống kê Độ cao 117–182 m (384–597 ft) Diện tích đất1 33,29 km2 (12,85 sq mi) Nhân khẩu2 2.270  (2006)  - Mật độ 68 /km2 (180 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 45254/ 45500 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0244202335-002335poilly-lez-gien.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)