User Tools

Site Tools


0244102649-002649sainte-croix-en-jarez

Sainte-Croix-en-Jarez

Sainte-Croix-en-Jarez trên bản đồ Pháp
Sainte-Croix-en-Jarez

Sainte-Croix-en-Jarez

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Auvergne-Rhône-Alpes Tỉnh Loire Quận Saint-Étienne Tổng Rive-de-Gier Xã (thị) trưởng René Vassoille
(2001–2008) Thống kê Độ cao 349–955 m (1.145–3.133 ft) Diện tích đất1 12 km2 (4,6 sq mi) Nhân khẩu2 354    - Mật độ 30 /km2 (78 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 42210/ 42800 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0244102649-002649sainte-croix-en-jarez.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)