User Tools

Site Tools


0244001538-001538jonzieux

Jonzieux

Jonzieux trên bản đồ Pháp
Jonzieux

Jonzieux

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Auvergne-Rhône-Alpes Tỉnh Loire Quận Saint-Étienne Tổng Saint-Genest-Malifaux Thống kê Độ cao 807–944 m (2.648–3.097 ft)
(bình quân 930 m/3.050 ft) Diện tích đất1 10,32 km2 (3,98 sq mi) Nhân khẩu2 1.038  (1999)  - Mật độ 101 /km2 (260 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 42115/ 42660 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0244001538-001538jonzieux.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)