User Tools

Site Tools


0243800311-000311bellegarde-en-forez

Bellegarde-en-Forez

Bellegarde-en-Forez trên bản đồ Pháp
Bellegarde-en-Forez

Bellegarde-en-Forez

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Auvergne-Rhône-Alpes Tỉnh Loire Quận Montbrison Tổng Saint-Galmier Xã (thị) trưởng Jacques Laffont
(2008–) Thống kê Độ cao 361–606 m (1.184–1.988 ft)
(bình quân 406 m/1.332 ft) Diện tích đất1 18,91 km2 (7,30 sq mi) Nhân khẩu2 1.809  (2006)  - Mật độ 96 /km2 (250 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 42013/ 42210 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0243800311-000311bellegarde-en-forez.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)