User Tools

Site Tools


0243503139-003139wikipedia-ti-ng-b-o-nha

Wikipedia tiếng Bồ Đào Nha (tiếng Bồ Đào Nha: "Wikipédia em português" or "Wikipédia lusófona") là bách khoa thư mở phiên bản tiếng Bồ Đào Nha của dự án Wikipedia (viết là Wikipédia trong tiếng Tây Ban Nha). Hiện nay nó xếp thứ 8 trong các phiên bản Wikipedia tính theo số bài viết. Hiện nay nó có hơn 780.000 bài.

Wikipedia-logo-v2.svg
0243503139-003139wikipedia-ti-ng-b-o-nha.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)