User Tools

Site Tools


0242802277-002277pithiviers-le-vieil

Pithiviers-le-Vieil

Pithiviers-le-Vieil trên bản đồ Pháp
Pithiviers-le-Vieil

Pithiviers-le-Vieil

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Centre-Val de Loire Tỉnh Loiret Quận Pithiviers Tổng Pithiviers Xã (thị) trưởng Michel Picard
(2001–2008) Thống kê Độ cao 98–132 m (322–433 ft) Diện tích đất1 33,68 km2 (13,00 sq mi) Nhân khẩu2 1.890  (2006)  - Mật độ 56 /km2 (150 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 45253/ 45300 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0242802277-002277pithiviers-le-vieil.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)