User Tools

Site Tools


0242702648-002648sainte-colombe-sur-gand

Sainte-Colombe-sur-Gand

Sainte-Colombe-sur-Gand trên bản đồ Pháp
Sainte-Colombe-sur-Gand

Sainte-Colombe-sur-Gand

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Auvergne-Rhône-Alpes Tỉnh Loire Quận Roanne Tổng Néronde Xã (thị) trưởng Joseph Delaye
(2001–2008) Thống kê Độ cao 468–774 m (1.535–2.539 ft)
(bình quân 628 m/2.060 ft) Diện tích đất1 13,56 km2 (5,24 sq mi) Nhân khẩu2 420  (1999)  - Mật độ 31 /km2 (80 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 42209/ 42540 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0242702648-002648sainte-colombe-sur-gand.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)